ฟรี
 • สัปดาวิทยาสาสตร์
  22-26 สิงหาคม 2565

 • โรงเรียนทรัพย์อุมวิทยา
  ยินดีต้อนรับ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

 • NO GIFT POLICY
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทรศัพท์ 042138457 โทรสาร 042138457

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา

ข้อมูลด้านที่ตั้ง         
ชื่อโรงเรียน ทรัพย์อุดมวิทยา ที่ตั้งบ้านเลขที่ ๑  ตำบลบ้านจันทน์  อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  โทร  ๐๔๒ – ๑๓๘๔๕๗   โทรสาร ๐๔๒ – ๑๓๘๔๕๗    e-mail : 
[email protected]
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่  ๑๐๐ ไร่   - ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการในตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และตำบลบ้านโพธิ์    อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ         อำเภอโพนพิสัย            จังหวัดหนองคาย
          ทิศใต้             ติดต่อกับ         อำเภอทุ่งฝน               จังหวัดอุดรธานี
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         อำเภอสว่างแดนดิน        จังหวัดสกลนคร
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         อำเภอเพ็ญ                 จังหวัดอุดรธานี