ฟรี
 • สัปดาวิทยาสาสตร์
  22-26 สิงหาคม 2565

 • โรงเรียนทรัพย์อุมวิทยา
  ยินดีต้อนรับ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

 • NO GIFT POLICY
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 NO GIFT POLICY ทั่วไป 7 ก.ย. 65
2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 13 ส.ค. 65
3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565 ทั่วไป 11 ส.ค. 65
4 กิจกรรมตักบาตรทำบุญโรงเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทั่วไป 10 ส.ค. 65
5 บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 10 ส.ค. 65
6 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั่วไป 5 ส.ค. 65
7 เชิญชาวทรัพย์อุดมร่วมแต่งกายผ้าไทย ภายใต้แนวคิด ?ซิ่นแม่ - ขาวม้าพ่อ? ในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันพุธ ที่ 27 ก.ค. นี้ ทั่วไป 30 ก.ค. 65
8 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 30 ก.ค. 65
9 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 พ.ค. 65
10 เลื่อนการเปิดเรียนon-site วันที่ 17-21 มกราคม 2565 ทั่วไป 15 ม.ค. 65
11 ประกาศงดการเรียนการสอนแบบon-site 2565 ทั่วไป 3 ม.ค. 65
12 ประกาศแจ้งนักเรียนที่เดินทางออกนอกจังหวัดกลับภูมิลำเนา ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
13 แจ้งกำหนดการตรวจหาเชื้อหาเชื้อไวรัสแบบ ATK ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
14 แจ้งกำหนดการเปิดเรียนแบบ on site ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
15 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564 ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
16 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ทั่วไป 1 พ.ย 64
17 ประชาสัมพันธ์รับวัคซีนเข็มที่ 1 PFIZER ของนักเรียน ม.1-ม.3 ทั่วไป 24 ต.ค. 64
18 ประชุม VDO conference " สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม ทั่วไป 8 ต.ค. 64
19 นำนักเรียนเข้ารับวัคซีน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วไป 8 ต.ค. 64
20 วันมาฆบูชา ทั่วไป 30 ก.ย. 64
21 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2564 ทั่วไป 30 ก.ย. 64
22 ต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 30 ก.ย. 64
23 เตรียมสถานที่เป็นศูนย์พักคอย ทั่วไป 30 ก.ย. 64
24 อบรมทักษะชีวิต online ทั่วไป 30 ก.ย. 64
25 อบรมลูกเสือจิตอาสากับการป้องกันยาเสพติด ทั่วไป 30 ก.ย. 64
26 แจกเงินช่วยเหลือเยียวยา 2000 ทั่วไป 30 ก.ย. 64
27 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ครั้งที่1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 online ทั่วไป 30 ก.ย. 64
28 ประชุม iTA ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 ก.ย. 64
29 กิจกรรม PLC ทั่วไป 30 ก.ย. 64
30 กิจกรรมสอน online ทั่วไป 30 ก.ย. 64
31 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ครั้งที่2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 29 ก.ย. 64
32 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ครั้งที่1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 26 ก.ย. 63
33 กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ ทั่วไป 20 ก.ย. 63
34 สัปดาห์วิทย์63 ทั่วไป 11 ก.ย. 63
35 กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 14 ส.ค. 63
36 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 13 ส.ค. 63
37 ต้อนรับครูใหม่ ทั่วไป 13 ส.ค. 63
38 ผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่าง ตำบลบ้านจันทน์ ทั่วไป 13 ส.ค. 63
39 กิจกรรมวันแม่ ทั่วไป 13 ส.ค. 63